Lommepenge til højskoleelev - Ridder Woof

Gå til indhold

- Et lille bidrag kan gøre det muligt for en særlig trængt ung at tage imod tilbud om højskoleoophold.
Det er vigtigt, at hjælpe vores unge mennesker bedst muligt i gang med voksenlivet. Bl.a. ved at støtte dem på vejen til uddannelse og i job. For nogle unge er betingelserne og vejen dog væsentlige sværere end for andre. Kommunen søger på forskellig vis, at hjælpe disse unge, men kan af lovgivningsmæssige årsager ikke altid gøre det, som umiddelbart er den bedste og mest økonomiske løsning. Nedenstående er et af eksemplerne på, hvor et lille bidrag kan gøre en stor forskel.

Lommepenge til højskoleelev
Frederikshavn kommune gør i særlige tilfælde brug af muligheden for at yde tilskud til en ungs højskoleophold. Det gives kun i tilfælde, hvor det vurderes, at en ung kan have brug for særlig støtte – og hvor et højskoleophold kan være en god løsning. Det kan f.eks. være en ung, der kommer fra vanskellige forhold hjemme. Her kan et højskoleophold være godt i processen i, at den unge kan finde sine egne ben og blive rustet til næste skridt ind i uddannelse. Opholdet kan give den unge en chance for at være "et ubeskrevet blad" og derigennem engang imellem mulighed for at skabe venskaber i et nyt netværk. Til unge uden uddannelse kan højskolen søge mentorstøtte, hvilket gøres i alle de tilfælde, hvor kommunen giver støtte. Kommunen har også støttet psykisk sårbare unge, der har gennemført en gymnasieuddannelse, men som har så store vanskelligheder psykisk eller socialt, at de ikke magter, at komme i gang med en kompetencegivende uddannelse og f.eks. være klar til at få en hverdag til at fungere med at bo og studere. Der har også været eksempler på unge, der efter at have været i misbrug, der har medført problemer med indlæring og socialisering.
For at kommunen kan købe sig ind på pladser til almindelig højskolepris er betingelsen, at den unge IKKE er på kontanthjælp og IKKE fra kommunen modtager nogen ydelse til dækning af lommepenge. Det giver den begrænsning, at opholdene ikke kan gives til de unge, der er allerdårligst stillet. Altså f.eks. den unge, der kommer fra et alkoholiseret hjem – måske midlertidigt bor på skift hos venner eller på gaden. Den unge der - måske af samme årsag - ikke har kunnet gennemføre noget som helst. Et højskoleophold vil kunne gøre en stor forskel, men vedkommende ejer absolut intet og har ikke mulighed for støtte fra forældre og ikke selv magter at finde og passe et job.
Lommepenge på 5.000 – 6.000 kr. for et halvår vil gøre det muligt, at en trængt ung kan tage imod tilbuddet om et højskoleophold. Et ophold som det har vist sig, at mange svage unge har haft meget stort udbytte af. I nogle tilfælde har det vist sig nødvendigt med 2 forløb, før den unge har været klar til at gå videre.
Lommepenge-støtten gives kun til unge ansøgere, der ikke på nogen måde har mulighed for at skaffe penge på anden vis. For at sikre at pengene bliver brugt i forbindelse med et ophold, vil pengene blive udbetalt løbende f.eks. via højskolen. Det vil forhindre at pengene er spildt, hvis en ung f.eks. uventet afbryder sit ophold.

Yderligere oplysninger om lommepenge til højskoleelever kan fås hos:

Margaretha Cedergren
Koordinator Ungeindsatsen i Frederikshavn kommune
27 50 61 69 / 20 72 00 12
mace@frederikshavn.dk

Du kan støtte projektet med et beløb, stort eller lille alt er velkomment på Reg.nr. 7420 kontonummer 1129454 og skriv "Højskoleelev"

Tilbage til indhold